Mitsubishi Pajero V80, V8V

Okres produkcji: 02.2007-
Rozstaw śrub: 6x139.70
Średnica piasty: 67.10